...

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (มหาวชิราลงกรณ) / (มว)

หมายเลขอาคาร 1 ชื่อเรียกอาคาร อาคาร 1
ชื่อภาษาอังกฤษ LAGO


ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th