...

หอพักชาย

หมายเลขอาคาร 13 ชื่อเรียกอาคาร หอพักชาย
ชื่อภาษาอังกฤษ -


ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th