...

อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์

หมายเลขอาคาร 18 ชื่อเรียกอาคาร หัวลำโพง
ชื่อภาษาอังกฤษ -


ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th