...

หอพักหญิง 1

หมายเลขอาคาร 22 ชื่อเรียกอาคาร หอพักหญิง 1
ชื่อภาษาอังกฤษ -


ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th