...

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

หมายเลขอาคาร 9 ชื่อเรียกอาคาร อาคาร 9 ชั้น
ชื่อภาษาอังกฤษ OFPR


ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th