Responsive image


...

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (มหาวชิราลงกรณ) / (มว)

ชื่อเรียกอาคาร อาคาร 1
ชื่อภาษาอังกฤษ LAGO

...

อาคารบรรณราชนครินทร์

ชื่อเรียกอาคาร ตึกห้องสมุด
ชื่อภาษาอังกฤษ Library

...

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (สมเด็จพระเทพฯ) / (สธ)

ชื่อเรียกอาคาร อาคาร 3(ตึกแฝด)
ชื่อภาษาอังกฤษ HUSO

...

อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ

ชื่อเรียกอาคาร อาคาร 4(ตึกวิทย์)
ชื่อภาษาอังกฤษ LASC

...

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

ชื่อเรียกอาคาร อาคาร 5(ตึกคุรุศาสตร์)
ชื่อภาษาอังกฤษ EDUC

...

ศาลาประดิษฐานพระพุทธราชภัฏมุนี

ชื่อเรียกอาคาร ศาลาพระ
ชื่อภาษาอังกฤษ -

...

อาคารพัชรกิตติยาภา

ชื่อเรียกอาคาร อาคาร 7
ชื่อภาษาอังกฤษ GENERAL EDUCATION

...

ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร

ชื่อเรียกอาคาร โรงแรมศรีพฤทธาลัย
ชื่อภาษาอังกฤษ Hotel The University of Sri power

...

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ชื่อเรียกอาคาร อาคาร 9 ชั้น
ชื่อภาษาอังกฤษ OFPR

...

วงเวียนตราสัญลักษณ์พระราชลัญจกร

ชื่อเรียกอาคาร วงเวียน
ชื่อภาษาอังกฤษ -

...

อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ชื่อเรียกอาคาร ศูนย์ศิลป์
ชื่อภาษาอังกฤษ ART And CULTURAL

...

อาคารฝึกซ้อมดนตรี

ชื่อเรียกอาคาร อาคารดนตรี
ชื่อภาษาอังกฤษ -

...

หอพักชาย

ชื่อเรียกอาคาร หอพักชาย
ชื่อภาษาอังกฤษ -

...

อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชื่อเรียกอาคาร อาคารฟิตเนส
ชื่อภาษาอังกฤษ -

...

อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ

ชื่อเรียกอาคาร ศูนย์อาหาร
ชื่อภาษาอังกฤษ -

...

อาคารโรงฝึกงาน 1

ชื่อเรียกอาคาร อาคารโรงฝึกงาน 1
ชื่อภาษาอังกฤษ Product Design 1

...

อาคารโรงฝึกงาน 2

ชื่อเรียกอาคาร อาคารโรงฝึกงาน 2
ชื่อภาษาอังกฤษ Product Design 2

...

อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์

ชื่อเรียกอาคาร หัวลำโพง
ชื่อภาษาอังกฤษ -

...

อาคารศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณณวรีกีฬาเวศน์

ชื่อเรียกอาคาร สนามกีฬาในร่ม
ชื่อภาษาอังกฤษ -

...

อาคารงานพัฒนานักศึกษา(อาคารทองคูณ หงส์พันธุ์)

ชื่อเรียกอาคาร อาคารทองคูณ
ชื่อภาษาอังกฤษ -

...

อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ชื่อเรียกอาคาร อาคารทีปังกร
ชื่อภาษาอังกฤษ -

...

หอพักหญิง 1

ชื่อเรียกอาคาร หอพักหญิง 1
ชื่อภาษาอังกฤษ -

...

หอพักหญิง 2

ชื่อเรียกอาคาร หอพักหญิง 2
ชื่อภาษาอังกฤษ -

...

ฝ่ายอาคารสถานที่

ชื่อเรียกอาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
ชื่อภาษาอังกฤษ Properties Division

...

สนามกีฬากลาง

ชื่อเรียกอาคาร สนามกีฬากลาง
ชื่อภาษาอังกฤษ Sports

...

สนามฟุตบอล 2

ชื่อเรียกอาคาร สนามฟุตบอล 2
ชื่อภาษาอังกฤษ Soccer 2

...

สนามกีฬารวม

ชื่อเรียกอาคาร สนามกีฬา
ชื่อภาษาอังกฤษ Stadium

...

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ชื่อเรียกอาคาร โรงเรียนสาธิต
ชื่อภาษาอังกฤษ Demonstration school

...

ฝ่ายยานพาหนะมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ชื่อเรียกอาคาร ฝ่ายยานพาหนะ
ชื่อภาษาอังกฤษ Department vehicle.

...

อาคารส่งเสริมสุขภาพอเนกประสงค์

ชื่อเรียกอาคาร อาคารส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อภาษาอังกฤษ Health-purpose building

...

อาคารอเนกประสงค์

ชื่อเรียกอาคาร หอศิลป์
ชื่อภาษาอังกฤษ -ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th